logoPv2    logotextv2

ELS OBJECTIUS

Si t'animes, podrem treballar plegats un seguit d'objectius que ens ajudaran a promoure els drets dels infants!

Aquests objectius generals són: 

A. Potenciar el coneixement dels Drets de l’Infant per part dels infants i adolescents, i també de les seves famílies i societat més àmplia:

  • Treballar en línia que l’aprovació de la Convenció és una responsabilitat compartida entre infants i adults.
  • Crear condicions per a què la societat en el seu conjunt conegui la Convenció i aprengui a defensar-la i respectar-la.

B. Afavorir, per part dels infants i de la població adulta, la presa de consciència que el dret a la participació és un dret recollit en la convenció dels Drets de l’infant i que s’ha de treballar en aquesta línia i assolir un compromís personal, polític i social al voltant d’aquest dret.

  • Crear espais i models de participació infantil en l’àmbit de les administracions municipals, així com també en l’àmbit educatiu (formal i no formal) i familiar.

C. Aconseguir un compromís més ampli per part de les entitats, institucions i administracions respecte el reconeixement dels Drets de l’Infant:

  • Reflexionar a partir de la Convenció sobre la situació de la Infància en l’entorn proper i en l’entorn llunyà.
  • Impulsar accions de difusió i aprenentatge dels drets.
  • Animar el desenvolupament de projectes locals entorn els Drets de l’Infant mitjançant l’ús de les tecnologies 2.0.
ANIMA'T A PARTICIPAR-HI!!
 
Posa't en contacte amb nosaltres, pots fer-ho per diferents vies: si ets una entitat, digue'ns com vols col.laborar, i si ets un Ajuntament, posa't encontacte amb la Diputació a través del teu/teva agent de territori!

 

diputacio-barcelona    fcegif
Amb el recolzament:
creu1 save1 abacus1
 logo vicki bernadet  logo unicef