logoPv2    logotextv2

RECURSOS D'INTERÈS GENERAL

FAROS

LA GUIA DE LA SALUT I EL BENESTAR PER ALS TEUS FILLS (Font: FAROS, Hospital de Sant Joan de Déu)

 

No només creixen en alçada, sinó també interiorment. Conèixer quines són les etapes per les quals passen els fills durant el seu desenvolupament psicològic cap a l'edat adulta pot resultar de gran ajuda per educar. De fet, els nens progressen gradualment en l'àmbit cognitiu, afectiu, sexual i social. Us expliquem com evolucionen segons la seva edat.

Les tres bessones

LES TRES BESSONES I ELS DRETS DE LA INFÀNCIA (Font: Ajuntament de Barcelona)

Aquest llibre explica d'una manera molt senzilla els drets i els deures dels infants. Amb altres paraules, aquí tenim la Declaració de Drets de la Infància promulgada per les Nacions Unides. A través d'aquests personatges tan populars que són les tres bessones de Roser Capdevila, passem revista als 24 articles que recullen els seus drets, la responsabilitat que tenim envers ells, i també la part que a ells els correspon.