logoPv2    logotextv2

DRET A LA PAU

 

mediació i justicia juvenil 

ESTUDI SOBRE LA REINCIDÈNCIA EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓ I REPARACIÓ DE JUSTÍCIA JUVENIL ( Font: Butlletí d'Infància de la Generalitat de Catalunya) 


Aquest estudi vol aportar dades empíriques sobre el funcionament de la mediació penal juvenil a Catalunya. La mesura de mediació i reparació en els menors d'edat es revela com una de les més eficients per restaurar la pau social en l'entorn de la víctima i en l'infractor juvenil que ha comès un fet delictiu. Aquesta reparació té la virtut de fer-se dins de la comunitat sense que representi un trencament en el vincle que se suposa que ha d'unir els seus membres.