logoPv2    logotextv2

RECURSOS D'INTERÈS GENERAL

 

SETMANA PELS DRETS DE LA JOVENTUT 

SETMANA PELS DRETS I LA JOVENTUT (Font: Fundació Catalana de l'Esplai)

 

És un espai de reflexió i aprenentatge sobre els drets dels i les joves,  a partir de l’experiència de joves de Catalunya i alhora d’altres països. Tenint en compte la connexió global-local que caracteritza el món on vivim, amb una mirada oberta, i tot trencant les jerarquies tradicionalment assignades vers Nord i Sud, perquè apostem per construir xarxa entre diferents experiències i regions. És un espai de debat, tallers i participació de joves impulsat i promogut per la FCE.
 FAROS  L'ADOLESCENT I EL SEU ENTORN EN EL S.XXI (Font: FAROS, Hospital de Sant Joan de Déu) 

 

Document editat per l’hospital Sant Joan de Déu que parla de com la societat en general i l’espanyola en particular estan patint uns canvis qualitatius importantíssims. Aquesta evolució és tan ràpida que el que pretén aquest monogràfic és realitzar una “fotografia” dels 10 primers anys del segle XXI amb la finalitat de reflexionar sobre el futur que espera als joves actuals.
 viviendo al derecho

UNICEF: VIVIENDO AL DERECHO (Font: UNICEF) EN GENERAL

 

L’objectiu principal de “Viviendo al derecho” és la sensibilització de la joventut i la infància per tal que siguin capaços de desenvolupar actituds positives i crítiques, coneixent d’aquesta manera els seus drets i els de tots els nens i nenes del món, per tal que puguin incidir ara i en el futur en la protecció i defensa dels seus drets, en qualsevol lloc on siguin vulnerats. Tanmateix, es tracta dessensibilitzar i facilitar la mobilització social de nens, nenes, joves i adults sobre la necessitat de l’imperiós acompliment dels drets de la infància a tot el món.